Giải pháp Giáo dục thông minh

Mobile Exchange-ME

Mobile Exchange-ME

14:42:59 08/08/2016 - Giải pháp Giáo dục thông minh

Hệ thống được xây dựng là một trung tâm nội dung quảng cáo, nơi khách hàng có thể xem video, nghe quảng cáo, để được hưởng các hình thức khuyến mại khác nhau.

Chi tiết
SMS tự động bằng GSM modem

SMS tự động bằng GSM modem

15:14:35 07/08/2016 - Giải pháp Giáo dục thông minh

Chúng tôi cung cấp hệ thống nhắn tin tự động qua GSM với khả năng quản lý và gửi nhiều tin nhắn đồng thời giúp cho việc tiếp thị, hỗ trợ và chăn sóc khách hàng trở nên đơn giản và hiệu quả

Chi tiết